ท่อร้อยสายไฟฟ้า PAT

Brand: PAT show products
Created by: webadmin
Price: 0.00 บาท

ท่อร้อยสายไฟฟ้า PAT - White Conduit PAT  ราคาถูก ราคาส่ง

ส่วนลด กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tel. 089-130-8258 หรือ Line Id: Bigozzzz

ขนาด   ราคา  
ท่อร้อยสายไฟ  
EMT  IMC  RSC 
1/2" 133  282  374 
3/4" 192  375  478 
1" 273  506  702 
1 1/4" 476  653  906 
1 1/2" 555  802  1,080 
2" 688  1,096  1,446 
2 1/2"   1,714  2,151 
3"   2,122  2,764 
3 1/2"   2,440  3,625 
4"   2,802  4,073 
5"     5,858 
6"     7,010 

  *หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tel. 089-130-8258 หรือ Line Id: Bigozzzz